Disklerde verilerin saklanması.

2011-12-01 20:40:00

Disklerde verilerin saklanması.

Diskler, verilerin saklanması, korunması ve yedeklenmesi için kullanılan ortamlardır. Mekanik bir yapıda olan diskler, silindirlerden oluşur. Disk kafası adı verilen mekanik aksam, verileri disk yüzeyinden okumaya ve diske yüzeyine yazmaya yarar. Saklanması istenen veri, işletim sistemi aracılığıyla hafızadan veya diskin başka bir bölümünden alınıp disk kafasına oradan da istenen disk bölümüne yazılması için yönlendirilir. Diskin neresine yazıldığı bilgisi yani adresi, aynı veriye bir sonraki erişim için özel yerlerde tutulur.

Dosya adresleri, belirli yerlerde özel bir formatta saklanır. Bu dosyaların bir kısmı Microft tabanlı sistemlerde FAT(File Allocation Table) olarak isimlendirilir. Otel örneğindeki oda-rezerve defterini FAT'a benzetebilirsiniz. Hangi dosya nerede sorusunun cevabı buradan bulunur. 1 MB olan bir dosyanızı 10 gün sonra güncelleyip 3 MB a çıkardığınız düşünelim. Güncellenen kısım hemen 1MB'dan sonra yazılmayabilir. Bu durumlarda dosyalar fragmente olur ve güncellenen 2 MB'lık kısım diskin başka bir yerine yazılır. O nedenle verilere daha hızlı erişim için, bazı disk araçları defragmantasyon işlemi yapar. Yazılan yerin fiziksel adresi linkli liste mantığında saklanan FAT içine yazılır. Bu dosya açılmak istendiğinde FAT üzerinden dosyanın fiziksel adresleri bulunur ve gösterilir. FAT'ın 12, 16 ve 32 'lik çeşitleri vardır. Ama şu anda FAT'dan daha çok B+ tree mantığında bulunan NTF(New Technology File System) kullanılır. Çernobil virüsünün FAT üzerinde etkili olduğu da düşünülürse, NTFS'in ne derece önemli olduğu anlaşılacaktır.

Bu noktada diskte FAT yapısının ne derece hayati öneme sahip olduğunu görebiliriz. Yani bir dosyaya erişiminiz dorudan FAT üzerinden yapılmakta olup en ufak bir eksikliğin dosyaya erişememe olarak değerleneceğinin de altını çizmek gerekmektedir. Örneğimize gelirsek, resepsiyondaki görevli bir müşteri ayrılınca yerini siler ve yeni kullanımlar için odanın rezerveye açık olduğunu belirtir.

Sonuç olarak dosyalar fiziksel olarak diskin belirli bölümlerinde bulunurlar. FAT gibi yapılarda da, bu adres yazılarak erişimin sağlanması amaçlanır. Herhangi bir silme işlemi de doğrudan bu yapılarda değişikliğe gider. O nedenle bir dosyanın Shift+Delete ile silinmiş olması bile fiziksel olarak silinmesi anlamına gelmez. Peki bir dosya fiziksel olarak ne zaman silinirmi sorusuna gelinirse, diske yazılan yeni verilerin eskiden kullanılan ama silinen yerlere yazılmasıyla(overwrite) ile kaybolur. Yani işletim sistemi aslında veri olan bölgeyi sanki veri yokmuş şeklinde değerlendirir yani veri fiziksel olarak diskten silinmez. Bu nedenle yeni bir işlemle o bölgeye veri yazdırılmmamışsa ve o bölgenin yapısı bozulmamışsa silinen verilerin kurtarılması üçüncü parti Disk File Recovery programlarla mümkün olabilir ama bunun garantisi yoktur. Disklerde tutulan verilerin saklanma yöntemi en temel haliyle yukarıda belirtildiği gibidir.

26
0
0
Yorum Yaz