Kablosuz LAN Standartları

2011-09-05 20:03:00

1.1.1. Kablosuz LAN Standartları Kablosuz LAN, aslında var olan LAN teknolojilerinin fiziksel katmanının (ethernet vb.) ve kısmen veri bağı (data link) katmanının kablosuz hale getirilmesidir denilebilir. Bu amaçla kablosuz LAN için uluslararası standartlar belirtilmiştir. Veri transferlerinin nasıl yapılacağını belirleyen bu standartları günlük hayatımızın içinde kullandığımız trafik kurallarına benzetebiliriz. Trafik kurallarıyla araçların yolun neresinden, ne kadar hızla ve nasıl gidecekleri belirlenmişse, kablosuz LAN sistemlerinde de verilerin nerden, nasıl ve ne kadar hızla gidebileceğini belirleyen standartlar vardır. Bu standartlara örnek olarak IEEE (The Institue of Electronic Electronic Engineers- Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)’ nin belirlediği 802.11, 802.11a, 802.11b ve 802.11g ile ETSI (The Eureopean Telecommunication standards Institute) tarafından tanımlanan HiperLAN1 ve HiperLAN2 standartları gösterilebilir. Aşağıdaki tablo 1.1’de Kablosuz Lan’ larda kullanılan IEEE ve ETSI tarafından belirlenen standartların özellikleri verilmiştir. Tablodaki verileri dikkatlice inceleyiniz. Tablo 1.1: Kablosuz LAN standartlarının karşılaştırılması Kategori /Standart Veri Oranı (Data Rate) Frekans (Hız) IEEE 802.11 (1997) 1-2 Mbps 2.4GHz IEEE 802.11b 11 Mbps 2.4GHz IEEE 802.11a 54 Mbps 5.2GHz HiperLAN2 54 Mbps 5.2GHz :-: ||||||||||||||| :-: kablosuz ağ sistemleri LAN 1.1. Kablosuz LAN 1.1.1. Kablosuz LAN Standartları 1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 1.1.2. HiperLAN 1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri 1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yönt... Devamı

IEEE 802.11x Standartları

2011-09-05 20:03:00

1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 8021.11x ailesi IEEE tarafından Kablosuz LAN uygulamaları için tanımlanmış standartlar kümesidir. 802.11x standardında ilk olarak 1 veya 2 Mbps’lik çalışma hızları ön görülmüşse de daha sonra geliştirilen 802.11b ve 802.11a standartlarında çalışma hızları 11 Mbps, 54 Mbps’e kadar çıkarılmıştır. Verilen bu hızların, kablosuz ağlar için brüt hızlar olduğu aslında veri aktarımının daha az olduğu unutulmamalıdır. Yani, yararlı veri aktarım miktarı da önemlidir. Bu sebeple kablosuz ağ cihazları birbirleriyle karşılaştırılırken aktarım başarımı da göz önüne alınmalıdır. Tablo 1.2’de 802.11x standartlarının fiziksel aktarım oranı (brüt aktarım oranı) ve veri aktarım oranı (net aktarım oranı) verilmiştir. Tablo 1.2: IEEE’nin 802.11x standartlarının karşılaştırılması Özellik 802.11 802.11a 802.11b Brüt Aktarım Oranı 2 Mpbs 54 Mpbs 11 Mpbs Net Veri Oranı 1,2 Mpbs 32 Mpbs 5 Mpbs Frekans 2,4 GHz 5 GHz 2,4 GHz Ortalama Erişim CSMA/CA CSMA/CA CSMA/CA Şifreleme 40 bit RC4 40 bit RC4 40 bit RC4 Modülasyon Yöntemi FHSS veya DSSS Tek taşıyıcı DSSS Kesişmeyen Kanal Sayısı 3 (dahili/harici) 4 (dahili,U-NII1) 4 (dahili,U-NII2) 4 (dahili,U-NII3) 3 (dahili/harici) :-: ||||||||||||||| :-: kablosuz ağ sistemleri LAN 1.1. Kablosuz LAN 1.1.1. Kablosuz LAN Standartları 1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 1.1.2. HiperLAN 1.... Devamı

IEEE 802.11b Standardı

2011-09-05 20:03:00

1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 802.11b standardı 802.11a standardından daha önce tanımlanmıştır ve desteklediği aktarım oranları 1,2,5.5 ve 11 Mbps’dir. IEEE 802.11b kablosuz ağlarda iletim için en fazla veri aktarım oranı 11Mbps’dir ve 50 metreye dek haberleşebilir ve DSSS teknolojisini kullanır. Gürültü altında aktarım hızı 5.5 Mbps e kadar düşer. 2 Mbps veya 1 Mps bağlantıyı kontrol içindir. IEEE 802.11b noktadan-noktaya (point to point) dolaysız anten haberleşmesi ile 16 kilometreye kadar ulaşabilir. IEEE 802.11b standartının üstünlüğü ve ana konusu; Bluetooth, HomeRF ve Mikrodalga gibi teknolojiler tarafından kullanılan 2.4 GHz banda işleyebilmesidir. Çünkü Bluetooth ve IEEE 802.11b aynı frekansları için yarışmaktadır. :-: ||||||||||||||| :-: kablosuz ağ sistemleri LAN 1.1. Kablosuz LAN 1.1.1. Kablosuz LAN Standartları 1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 1.1.2. HiperLAN 1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri 1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri 1.1.5. Güvenlik ve Şifreleme 1.2. Kablosuz LAN Teknolojileri 1.2.1. RF Teknolojileri 1.2.2. Kızıl Ötesi Teknolojisi 1.3. Kişisel Alan Ağları 1.3.1. Bluetooth (Mavidiş) 1.3.1.1. Mavidiş ile Neler Yapabilirsiniz? 1.3.1.2. Mavidiş Teknolojisi 1.3.2. Home RF 1.4. Kablosuz LAN Sistemleri 1.4.1. Kablosuz LAN Sistemlerinin Çalışma Esasları 1.4.2. Kablosuz LAN Sistemlerinde Kullanılan Frekanslar 1.4.3. Kablosuz LAN Sisteminde Kullanılan Cihazlar 1.4.3.1. Erişim Cihazı 1.4.3.2. PCMCI Adaptörü 1.4.3.3. Anten 1.4.4. Kablosuz LAN Sistemlerinin Mimari Yapısı 1.4.4.1. Cihazdan Cihaza Çalışma (Ad Hoc) Modeli 1.4.4.2. Altyapı Çalışma (Infrastructure, Client/Server) Modeli 1.4.5. Noktadan... Devamı

IEEE 802.11a Standardı

2011-09-05 20:02:00

1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 802.11a standardı 2.4 GHz’deki kalabalık bant genişliğine 5GHz’lik bant tanımlayarak alternatif oluşturur. 54 Mbps ile gelecekte IEEE 802.11a standardı çoklu ortam uygulamalar için ve yoğun veri aktarımının yapıldığı uygulamalar için çok uygun olacaktır. 802.11b standardında kullanılan dağılmış spectrum teknolojisi yerine 802.11a OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) teknolojisini kullanır. OFDM kablosuz kanalı alt frekanslara bölerek (Paralel olarak gönderip, karşı tarafa da aynışekilde alıp) hızı artırır ve sinyali kuvvetlendirir. 5 GHz banda kablosuz sistemler daha az parazit oranına ve daha yüksek aktarım oranına sahip olacaklardır (ses ve video uygulamaları gibi). Hem 802.11a hem de 802.11b’ye erişim için üreticilerin köprüleme erişim noktaları (bridging access point) yaratmaları beklenmektedir. Böylece 802.11b uygulamaları aynı anda ek bir güç harcamaksızın 5GHz’lik kablosuz ağlara geçişi sağlanmış olacaktır. ABD de büyük ölçüde IEEE 802.11a desteklenmektedir. Symbol Technologies, Breze Com ve Cisco aktif olarak 802.11a uyumlu aygıtlar tasarlamaktadır. Bununla beraber aynı kategorideki rakibi olarak bilinen HiperLAN2 standardı ise, Avrupa’da Nokia ve Ericsonn gibi firmaların da desteği ile büyük gelişim göstermektedir. :-: ||||||||||||||| :-: kablosuz ağ sistemleri LAN 1.1. Kablosuz LAN 1.1.1. Kablosuz LAN Standartları 1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 1.1.2. HiperLAN 1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri 1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri 1.1.5. Güvenlik ve Şifreleme 1.2. Kablosuz LAN Teknolojileri 1.2.1. RF Teknolojileri 1.2.2. Kızıl Ötesi Teknolojisi 1.3. Kişisel Alan Ağları... Devamı

HiperLAN

2011-09-05 20:02:00

1.1.2. HiperLAN HiperLAN (High Performance Radio LAN-Yüksek Performanslı Radyo Yerel Ağı), ETSI tarafından tanımlanmış, OFDM kodlama ve modülasyon yöntemi kullanılan, 5 GHz bandında çalışan kablosuz LAN standardıdır. HiperLAN2, ETSI (Europan Telecominications Standarts Institute) ve Hiperlan2 Global Forum (Bosh, Nokia, Ericson, Dell, Telra ve Texas Instruments gibi firmalar öncülüğünde kurulmuş bir konsorsiyum) tarafından geliştirilmiştir. IEEE 802.11a standardına rakiptir ve 54Mbs‘ı 5.4 GHz’de iletir. HiperLAN2 esas olarak 802.11a’nın rakibi ve Avrupa’ da yaygın olarak kullanılan bir standarttır. HiperLAN2 ve 802.11a aynı 5 GHz lik bandı kullanırlar ve her ikisi de 54Mbps veri aktarımı yapabilirler. Hem 802.11b hem de HiperLAN2 yüksek veri hızlarına ulaşmak için OFDM (Dikey Frekans Bölümleme ve Çoğullama) teknolojisine dayanır. 802.11b ve HiperLan2 arasındaki en büyük fark MAC ( Medya Erişim Katmanı) katmanındadır. HiperLAN2 ağında erişim noktalarından uç sistemlere bağlantıya yönelik bir yaklaşım vardır. Böylece, 802.11 kablosuz LAN uygulamalarının aksine ses ve görüntü aktarımı için gerekli trafik türü desteklenmektedir. :-: ||||||||||||||| :-: kablosuz ağ sistemleri LAN 1.1. Kablosuz LAN 1.1.1. Kablosuz LAN Standartları 1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 1.1.2. HiperLAN 1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri 1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri 1.1.5. Güvenlik ve Şifreleme 1.2. Kablosuz LAN Teknolojileri 1.2.1. RF Teknolojileri 1.2.2. Kızıl Ötesi Teknolojisi 1.3. Kişisel Alan Ağları 1.3.1. Bluetooth (Mavidiş) 1.3.1.1. Mavidiş ile Neler Yapabilirsiniz? 1.3.1.2. Mavidiş Teknolojisi 1.3.2. Home RF 1.4. Kablosuz ... Devamı