Kodlama / Modulasyon Teknikleri

2011-09-05 20:02:00

1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri IEEE 802.11x ailesi standartlarında genel olarak DSSS, FHSS ve OFDM kodlama/modülasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Kodlama/modülasyon yöntemi, kullanıldığı standardın veri oranı, kanal sayısı gibi temel özelliklerini belirlemektedir. DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) düz sıralı dağınık spektrum tekniği 802.11b standardında kullanılan kodlama ve modülasyon yöntemidir. 11 Mbps veri oranına kadar kodlama yapabilmektedir. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), frekans atlamalı dağılmış spektrum 802.11’ de tanımlanmıştır, ancak üreticiler tarafından pek rağbet görmemiştir. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yani dikey frekans bölümleme çoğullama 802.11a standardında kullanılmakta ve dağılmış spektrum (spread spectrum) sağladığı tüm getirileri kullanmaktadır. Bu getiriler veri aktarım oranı ve kanal sayısıdır. Özellikle kanal sayısı büyükçe kablosuz ağ kurulumunda önem kazanır. Çünkü her bir kanal aslında bağımsız bir iletişim ortamıdır. OFDM’de 20 MHz’lik 8 tane çakışmayan kanal tanımı yapılmıştır. Kanalların her biri 52 alt taşıyıcıya bölünmüştür. Böylece aynı anda yapabilecek bağımsız aktarım sayısı artırılmıştır. Her bir alt-taşıyıcı aynı anda yapabilecek bağımsız aktarıma karşılık düşmektedir. 54 Mpbs hıza ulaşmak için 64QAM adlı mekanizma kullanılmaktadır. :-: ||||||||||||||| :-: kablosuz ağ sistemleri LAN 1.1. Kablosuz LAN 1.1.1. Kablosuz LAN Standartları 1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 1.1.2. HiperLAN 1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri 1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri 1.1.5. Güvenlik ve Şifreleme 1.2. Kablosuz LAN Teknolojileri 1.2.1. RF Teknolojileri ... Devamı

Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri

2011-09-05 20:01:00

1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri Kablosuz ağların radyo frekansını kullanarak iletişimi sağlamakta olduğunu önceki konularda söylemiştik. Radyo frekansı spektrumu sonlu bir kaynaktır. Bu sebeple, aynı anda aktarım yapmak isteyen farklı uç sistemler kaçınılmaz olarak belirli frekans aralıklarını paylaşmaları gerekir. Frekans spekturumunun bölünmesi ve birçok kullanıcının arasında paylaştırılmasının birçok yolu/yöntemi vardır. Aşağıdaki Tablo 1.3’ te kısaca bu yöntemler anlatılmaktadır. Tablo 1.3: Çoklu erişim ve çoğullama yöntemleri Yöntem Yöntemin Çalışma Şekli FDMA (Frekans Frekans, alanında birbiri üzerine taşmayan bölmelere ayrılır. Bölmeli Çoklu Bu bölmeler, uç sistemlerin belirli bir çağrısı için sistemlere atanır. Erişim) Yöntemi Her bir çağrı için, frekans ayrı bir taşıyıcı işaret bulunur. Yaygın olarak analog sistemlerde kullanılır. TDMA (Zaman Kullanacağı spekturum zaman alanında bölmelere ayrılır. Bölmeli Çoklu Uç sistemler birim zamanda kendilerine ait bölümüne sırayla erişebilir. Erişim) Yöntemi Eğer çerçeveler yeterince hızlı tekrar edilirse, uç sistemler haberleşme sırasında bir kesilme ve gecikme hissetmezler. HiperLAN/2 standardı tarafından kullanılıyor. CDMA (Kod Bölmeli Çoklu Erişim) Yöntemi Bu yöntemde çağrılar frekans ve zaman akanında kanallanmaz. Bu yaklaşımda iletimde bulunan her uç, her bir ayrı çağrı için benzersiz bir dağıtma kodunu, bilgi işaretini eldeki frekans aralığına yaymak için kullanılır... Devamı

Güvenlik ve Şifreleme

2011-09-05 20:01:00

1.1.5. Güvenlik ve Şifreleme Kablosuz ağlarda güvenlik üzerinde en çok durulması gereken unsurlardan birisidir. Radyo frekans dalgalarının havadan iletilmesi istenmeyen kişilerce izlenebilme ve takip edilebilme imkânı sağlar. Güvenliği artırmak için en basit yaklaşım VPN yapılandırmasının, kablosuz haberleşme sistemleriyle birlikte kullanılmasıdır, ancak bu yaklaşım maliyetlerin artmasına sebep olur. 802.11x ailesi standardlarında kablolu ağ düzeyinde fiziksel koruma imkânı sağlanabilmesi amacıyla WEP adlı mekanizma önerilmiştir. Amaç, fiziksel anlamda kablolu ağların doğal olarak sağladığı mahremiyeti sağlamaktır. WEP (Wired Equivalent Privacy) kısaltması kablolu düzeyde gizlilik/mahremiyet anlamına gelmektedir. Öyle ki, kapsama alanı içersinde herkes tarafından alınabilen radyo frekans dalgalarından, yalnızca haberleşme yetkisi olanların veri aktarımında bulunabilmesini sağlamaktadır. WEP kullanıldığında, her uç sistemin en çok dört adet anahtarı oluyor. Anahtarlar, veriyi, hava dalgaları üzerinden iletilmeden önce şifrelemesi için kullanılıyor. Büyük kablosuz ağlar için en iyi çözüm, merkez anahtar yöntemidir. Bu mimaride, şifreleme anahtarlarını üreten merkez sunucular kullanılıyor. Birçok ağ cihazı üreticisinin yaklaşımı bu yöndedir. Merkezi anahtar sunucuları, kablosuz ağlarda kullanılacak anahtarları bir merkezden üretirler, dağıtırlar ve sürekli olarak yenilerler. Bu anahtar sunucuları, son kullanıcının onaylaması (authentication) için gerekli RSA açık/özel (public/private) anahtar çiftlerinin üretilmesini sağladıkları gibi havadan iletilecek paketleri şifreleyecek olan RC4 anahtarlarının da oluşturulmasını ve kablosuz kullanıcılara ve erişim noktalarına (Access point) dağıtılmasını sağlar. Bu yöntem, anahtar yöntemini kola... Devamı

Kablosuz LAN Teknolojileri

2011-09-05 20:01:00

1.2. Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz ağlarda veri iletimi için kullanılan birkaç teknoloji bulunmaktadır. Bunların en önemlileri elektromanyetik dalgaları kullanılan RF ve çıplak gözle görülebilen ışığın altındaki frekansları kullanan kızıl ötesi teknolojisidir. RF ve kızıl ötesi teknolojileri WLAN sistemlerinde kullanılmakta olup, her birinin kendine özgü üstünlükleri ve mahzurları bulunmaktadır. Kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre doğru teknolojiyi seçmeleri sistem verimliliğini ve memnuniyeti artırmaktadır. Günümüzde artan çoklu ortam uygulamaları sonucunda oluşan yüksek veri hızı talebi sebebiyle teknolojiler arasındaki rekabette veri hızı en önemli ölçüt olarak görülmektedir. Uygulamada yüksek veri hızları ve fiziksel engelleri geçebilme özellikleri sebebiyle RF teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır. WLAN sistemlerinde kullanılan RF ve kızıl ötesi teknolojisi aşağıda verilmiştir. :-: ||||||||||||||| :-: kablosuz ağ sistemleri LAN 1.1. Kablosuz LAN 1.1.1. Kablosuz LAN Standartları 1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 1.1.2. HiperLAN 1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri 1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri 1.1.5. Güvenlik ve Şifreleme 1.2. Kablosuz LAN Teknolojileri 1.2.1. RF Teknolojileri 1.2.2. Kızıl Ötesi Teknolojisi 1.3. Kişisel Alan Ağları 1.3.1. Bluetooth (Mavidiş) 1.3.1.1. Mavidiş ile Neler Yapabilirsiniz? 1.3.1.2. Mavidiş Teknolojisi 1.3.2. Home RF 1.4. Kablosuz LAN Sistemleri 1.4.1. Kablosuz LAN Sistemlerinin Çalışma Esasları 1.4.2. Kablosuz LAN Sistemlerinde Kullanılan Frekanslar 1.4.3. Kablosuz LAN Sisteminde Kullanılan Cihazlar 1.4.3.1. Erişim ... Devamı

RF Teknolojileri

2011-09-05 20:00:00

1.2.1. RF Teknolojileri RF teknolojisinde, kablo yerine elektromanyetik dalgalar kullanılarak kablosuz iletişim gerçekleştirilmekte ve WLAN sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekonomik sebeplerden dolayı WLAN sistemleri için lisans ve kullanım ücreti gerektirmeyen ISM frekans bantları esas alınmıştır. Bu bantlar öncelikle diğer telsiz servislerinin kullanımı için tahsisli olduklarından WLAN sistemleri muhtemel enterferansı baştan kabul etmek zorundadır. Bu durum WLAN sistemleri için karışım olaylarına (enterferans) karşı dayanaklı teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. “Enterferans” terimi, ilgili kanun ve tüzüklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi ifade etmektedir. :-: ||||||||||||||| :-: kablosuz ağ sistemleri LAN 1.1. Kablosuz LAN 1.1.1. Kablosuz LAN Standartları 1.1.1.1. IEEE 802.11x Standartları 1.1.1.2. IEEE 802.11b Standardı 1.1.1.3. IEEE 802.11a Standardı 1.1.2. HiperLAN 1.1.3. Kodlama / Modulasyon Teknikleri 1.1.4. Çoklu Erişim ve Çoğullama Yöntemleri 1.1.5. Güvenlik ve Şifreleme 1.2. Kablosuz LAN Teknolojileri 1.2.1. RF Teknolojileri 1.2.2. Kızıl Ötesi Teknolojisi 1.3. Kişisel Alan Ağları 1.3.1. Bluetooth (Mavidiş) 1.3.1.1. Mavidiş ile Neler Yapabilirsiniz? 1.3.1.2. Mavidiş Teknolojisi 1.3.2. Home RF 1.4. Kablosuz LAN Sistemleri 1.4.1. Kablosuz LAN Sistemlerinin Çalışma Esasları 1.4.2. Kablosuz LAN Sistemlerinde Kullanılan Frekanslar 1.4.3. Kablosuz LAN Sisteminde Kullanılan Cihazlar 1.4.3.1. Erişim Cihazı 1.4.3.2. PCMCI Adaptörü 1.4.3.3. Anten 1.4.4. Kablosuz LAN Sistemlerinin Mimari Yapısı 1.4.4.1. Cihazdan Cihaza Çalışma (A... Devamı